Falköping

EU ger pengar till Falköpings godsterminal

Nu får Falköpings kommun bidrag från EU till sin satsning på den stora terminalen för godstransporter mellan lastbil och tåg som väntas stå färdig 2011.

Den nya omlastningscentralen i Falköping blir ett viktigt logistikcentra i regionen. Förutom nya arbetstillfällen så kommer omlastningscentralen främst att ge den ökade containerhanteringen i Göteborgs hamn ett bättre flöde ut i landet.  

Kostnaden för projektet väntas bli 50 miljoner inräknat det EU bidrag som Falköpings kommun får.  

– EU är bekymrat över hur mycket energi transporter tar och vill hitta mer miljövänliga transportsätt. Då är vårt ett bra sätt att lösa det på, säger Leif Bigsten, utvecklingschef i Falköpings kommun.