SKÖVDE

Svårt sjukt barn fick tiodubbel medicindos

Ett barn på avdelningen för för tidigt födda på Kärnsjukhuset i Skövde fick en tio gånger för hög dos av medicin.

Barnet var svårt sjukt vid tillfället och medicinen sattes in i samband med en akut situation.

Sjukhuset har anmält händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Enligt sjukhuset fick barnet inga skador av den tiodubbla läkemedelsdosen.