Skaraborg

Hårdare regler för sjukpenning

Försäkringskassan i Skaraborg nyanställer nu sex personer för att klara av att hantera de nya, striktare reglerna för sjukersättning, som träder i kraft den första juli.

De nya striktare reglerna vid sjukersättning kommer att betyda en stor omställning för de sjukskrivna, men också för försäkringskassorna. En massiv utbildning pågår och ett stort antal handläggare nyanställs.

- Regelförändringen kräver mer arbete tidigt i sjukfallen, säger Eva Lövgren som är enhetschef på försäkringskassan i Skaraborg.

Den största förändringen i regelverket är att tiden det är möjligt att vara sjukskriven begränsas till ett år, med möjlighet att ansöka om förlängning på ytterligare 550 dagar Sjukpenningen sänks då med fem procent, från 80 procent av sjukpenningsgrundande inkomst, till 75 procent.

- Det är den största förändringen som skett på 15 år inom socialförsäkringen, säger Eva Lövgren.

Måste vara mycket sjuk
Redan efter 90 dagar kommer sjukskrivna att rehabiliteras genom att tvingas ändra arbetsuppgifter, och efter 180 dagars sjukskrivning så får den sjuke ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

Och om någon ska kunna vara sjukskriven längre än den maximala tiden på 914 dagar och få så kallad sjukpension, så måste man från och med den första juli vara mycket sjuk, säger Eva Lövgren.

- Det ska röra sig om kroniska sjukdomar och skador där medicinsk eller arbetsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att man får tillbaka någon arbetsförmåga. Så det kommer bli tuffare.