Skövde

Socialkontoren befarar att fler tvingas söka socialbidrag

På socialkontoren runt om i Skaraborg väntar sig personalen en ökande ström av socialbidragsansökningar, när försäkringskassans nya hårdare sjukskrivningsregler träder i kraft den 1 juli.
– De som ringer är oroliga för hur de ska klara sin situation och undrar hur våra regler är, säger biträdande avdelningschef Eva Olofsson på socialförvaltningen i Skövde.

Regeringen begränsar genom de nya reglerna tiden för alla sjukskrivningar till ett år.
De som inte hittat ett heltidsjobb efter det får ansöka på nytt om förlängd sjukpenning i maximalt 550 dagar.

Men tanken är att det inte ska behövas, för kravet på att sjukskrivna ska hitta ett arbete de klarar av. kommer att ställas redan efter ett halvår.
Kravet gäller var som helst på arbetsmarknaden.

Det är bland annat de som inte hittar ett jobb som gör att Sveriges Kommuner och Landsting tror att kostnaderna för socialbidragen ökar med fem procent.
– Jag är kritisk till att man inte gjort nån konsekvensanalys på hur arbetsförmedlingen och försörjningsstödet påverkas, säger Eva Olofsson.