Karlsborg

Militära chefer får tillbaka tjänster på hemliga förband

Överste Hans Alm och konteramiral Jörgen Eriksson får tillbaka sina chefsuppgifter över Försvarets specialförband SSG och SIG i Karlsborg.

Försvaret beslutade att utreda förbanden, som bland annat finns i Karlsborg, efter uppgifter i Sveriges Televisions Uppdrag Granskning.
I programmet gjordes gällande att svenska elitsoldater i Kongo inte ingripit när en fånge torterades.

Utredningen av specialförbanden är nu klar.
Utredaren Anders Lindström väljer att inte kommentera händelserna i Kongo.

Däremot dementeras andra anklagelser om att soldater ska ha använt sig av prostituerade under uppdrag.
Även anklagelsen om rasistiska tendenser i specialförbanden har utredaren inte funnit belägg för. Han menar att det snarare handlar om raka motsatsen.

Den övergripande slutsatsen är att de två specialförband som finns i Sverige, SSG och SIG, bör slås samman. Båda har personal i Karlsborg.
Den sekretess som omgärdar förbanden bör luckras upp för att Försvaret självt ska ha en bättre insyn.

Ingen kritik riktas mot den militära ledningen och de två chefer som ledde specialförbanden när händelsen i Kongo inträffade 2003.
De bedöms nu kunna gå tillbaka till sina tjänster.