Lidköping

Tveksamhet inför hallbeslut

Allt talar för att Lidköpings kommunfullmäktige på måndagskvällen säger slutgiltigt ja till att bygga en evenemangshall med bandyplan. Men det kommer inte att bli någon enighet; i flera partier finns tveksamma ledamöter.

Socialdemokraten Mario Melani kommer att gå emot partimajoriteten. Bland annat eftersom han anser att kommunen egentligen inte har råd.

- Vi har knappt blivit klara med motorstadion, som sades skulle sätta oss på kartan. Nu är det evenemangshallen som sägs sätta oss på kartan. Samtidigt som Lidköpings kommuns ekonomi är ansträngd, och den lär ju inte bli mindre ansträngd efter detta, säger Mario Melani.

Fel att satsa på bandyhall
Han pekar på flera investeringar som nyligen sköts på framtiden av kostnadsskäl - bland annat bygget av en ny förskola samt upprustningar av en av stadens gator. Att i det läget satsa på en bandyhall är fel, tycker Melani, som inte kommer att ställa sig bakom beslutet.

Han tycker också att processen varit odemokratisk och att projektet drivits utanför politiken i alltför hög grad.

- Ett projekt som startar med behov av mer isyta, som sedan via en ishall och bandy hall har utmynnat i en evenemangshall - det skapar naturligtvis en obekväm känsla hos mig som fullmäktigeledamot, att det här har skett utanför fullmäktiges påverkan, säger Mario Melani.

Centern osäker
De flesta socialdemokrater och moderater är för hallen, men frågan hur många som kommer att säga nej.

Centern har inte bestämt sig ännu; även om Sparbanksstiftelse sponsrar byggandet och under några år också är med och betalar driften, finns oron för att det blir för dyrt. Dessutom är centern kritisk till att man inte tagit fram några alternativ till en evenemangshall, säger gruppledaren Henrik Arthursson.

- I grunden har vi varit positiva till arenan, men vi vill också ha med kostanderna. Vad skulle en billigare hall kosta? Men där har vi aldrig fått medhåll. Det har varit ganska inriktat på att det är hallen som ska byggas, punkt slut.