Skövde

Värnpliktig får ersättning för knäskada

En ung man från Götene som skadades under sin tid som värnpliktig på regementet P 4 i Skövde har rätt till ersättning för sina skador.

Det är Kammarkollegiet som beslutat i frågan efter att ha granskat fallet.

Mannen som i dag är 23 år uppger att han fick en knäskada för tre år sedan efter att ha gått långt med tung packning under det så kallade baskerprovet.

En läkare intygar att skadan gav mannen bestående men.

Kammarkollegiet gör bedömningen att Götenebon har rätt till 23 000 kronor i ersättning.