Västsverige

"Bygg ut infrastrukturen med vägavgifter" föreslår näringslivet

Inför vägavgifter på alla huvudstråk i Västra Götaland. Det föreslår sex tungviktare från det västsvenska näringslivet - detta för att snabbt få fram bättre infrastruktur i västsverige - bland annat en ny motorväg mellan Laxå och Göteborg.

Debatten om en förbättrad infrastruktur i västsverige har pågått länge och representanterna från näringslivet som på måndagen presenterade det nya förslaget är otåliga.

Det nya förslaget till regeringen går ut på att staten eller ett privat bolag lånar upp de pengar - 11 miljarder - som krävs för den förbättrade infrastrukturen, som till exempel utbyggd motorväg mellan Laxå och Göteborg och en ny vägtunnel under Göta älv.

Bilisterna betalar
Sedan ska det hela finansieras med vägavgifter; antingen som bara den tunga trafiken betalar eller som betalas av alla bilister.

- Märker vi medborgare att det blir en bra infrastruktur som gör att människor lättare får jobb, att man lättare kan få tillgång till mer arbetsplatser, att företagare och arbetsplatser får tillgång till kompetens och utveckling, då tror jag vi är beredda att betala för det, säger industrimannen Carl Bennet.

Viktigt med utbyggnad
Och Jan Åke Jonsson som är vd för Saab Automobile, är inte bara mån om trollhättepaketet, som gynnar fabriken i Trollhättan:

- Det är viktigt att det också finns en utbyggd infrastruktur också i Göteborgsområdet om nu trollhättepaketet fortsätter ograverat, till exempel att inkorporera hamnarna i infrastrukturen totalt sett är för oss väldigt väsentligt.