Skaraborg

Kartläggning ska förhindra legionellautbrott

Det finns närmare 200 kyltorn och andra anläggningar i länet som skulle kunna sprida legionellabakterien. Det visar en inventering som Länsstyrelsen gjort tillsammans med kommunernas miljökontor. Anledningen till inventeringen är det stora utbrottet av legionella i Lidköping 2004.

När legionellabakterier spreds i Lidköping sensommaren 2004 fick det till följd att 32 personer smittades av den allvarliga lunginflammationen, två av dem blev så svårt sjuka att de avled. Bakteriehärden kunde så småningom lokaliseras till ett kyltorn på en industri, där precis rätt kombination av fuktighet och värme fanns för att bakterierna skulle växa till. I och med den här händelsen uppmärksammades kommunerna på att kyltorn kan vara en risk för legionellasmitta och många såg till att kolla över hur många sådana här torn som fanns i kommunerna.

Inventeringen som nu gjorts visar att ett 50-tal av kyltornen i länet inte var kända av myndigheterna sedan tidigare och man uppskattar att det kan finnas ytterligare 100 okända kyltorn i länet.

Nu vill Länsstyrelsen att kartläggningen ska fortsätta för att man ska få bättre kontroll på alla kyltorn och hur de sköts.

I Skaraborg har kommunerna rapporterat 63 torn, flest i Skövde och Lidköping.