Sänkta hastigheter med högre böter

Höjningarna av fortkörningsböterna har fått svenskarna att lätta på gaspedalen.
En rapport från VTI visar att hastigheterna sänkts med 3 km/h de senaste två åren.
– Det kan tyckas ynkligt men då ska man veta att en sänkning med 1 km/h sparar ungefär 25 liv om året, säger Åke Johansson på Vägverket i Mariestad.

Hösten 2006 höjdes böterna för fortkörning rejält.
Innan var det högsta bötesbeloppet man kunde få 2 000 kronor. Efter höjningen blev det 4 000.

För att se om höjningarna fått någon effekt gjordes mätningar i bland annat Vara och Lidköping. I rapporten från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) slås det alltså fast att hastigheterna faktiskt sänktes med 3 km/h.
Kaj Lind, bilist från Mariestad, är inte förvånad:  

– Jag går till mig själv: jag är betydligt mer observant på skyltar. Det är ingen tvekan om det, säger han.  

Trafiksäkerhetssamordnare Åke Johansson är nöjd med sänkningen, men tror ändå inte att högre bötesbelopp är det rätta sättet att minska problemet med fortkörning:  

– Det blir för temporärt. Som jag ser det så gäller det ju att få ut budskapet om varför vi inte ska köra för fort.