Skaraborg

Varas kommunalråd vill påskynda utbyggnaden av E20

Jan-Erik Wallin, moderat kommunalråd i Vara, och ordförande i den nationella E20-gruppen, skriver nu brev till regeringen för att Vägverket ska börja planera utbyggnaden av E20 så snart det går.

Det är opinionen inom näringslivet som gör att han anser att frågan om det blir en utbyggnad eller inte nu är avgjord.

- Nu när näringslivet är så på banan då tycker jag att det inte finns någon fråga om E20 ska byggas ut till motorväg eller fyrfältsväg, utan det är frågan om när, säger Jan-Erik Wallin.

Han vill nu via Skaraborgs kommunalförbund uppmana Sveriges kommuner och landsting att be regeringen ge Vägverket i uppdrag att omgående påbörja projekteringsarbete för en utbyggnad till motorväg.

Tar lång tid
Jan-Erik Wallin vill på det sättet skynda på processen.

- Även om Vägverket får uppdraget att bygga så tar det tid med projekteringen. Det tar oerhörd tid, det tar 3-5 år att projektera och studera vilka stråk och riktiningar som vägen ska gå i. Så därför tycker jag det är viktigt att komma i gång med det arbetet, säger Varas kommunalråd.

Han tror att en utbyggnad kan vara igång om tre till fem år.