Skövde

Ungtjur rymde på slakteri

På Skövde slakteri lyckades en ungtjur för ett par veckor sedan öppna en grind i en så kallad slaktbox och ta sig ut i slakthallen, där omkring 25 personer arbetar.

Tjuren kunde till slut stängas in och avlivas innan någon i personalen kom till skada.

En liknande händelse inträffade i april, då en annan tjur rymde från slaktboxen. Då installerades en extra grind i boxen, men enligt Stefan Lennartsson på Arbetsmiljöverket stod grinden öppen vid det senaste tillbudet i juni.

Nu har Skövde slakteri genomfört en rad andra åtgärder för att förhindra att djur tar sig ut från slaktboxen, och Arbetsmiljöverket har nu avslutat ärendet.