Skaraborg

Invandrare får hjälp att starta eget

För personer med utomnordisk bakgrund kan språket och de svenska lagarna upplevas som hinder för att starta nya företag.
Men från och med i sommar finns det stöd och hjälp att få från en särskild affärsrådgivning med speciella språktjänster i Skaraborg.

Adisa Muric jobbar som frisör i Skövde. Hon drömmer om att starta eget företag med salong någonstans i centrum:

– Jag vill, men många gånger tänker jag ”men hur?”. Vem ska hjälpa mig?  

Adisa Muric ser språket som ett hinder. Hon kan inte tillräckligt mycket svenska för att förstå exempelvis lagtexter: 

– Det är klart att man som nybörjare behöver hjälp av någon som kan och förstår. Jag förstår lite svenska men inte lika mycket som på bosniska, säger hon och menar att en affärsrådgivare som talar bosniska skulle göra stor skillnad.

Tony Abi-Khalil är ny affärsrådgivare i Skaraborg. Det är till honom blivande företagare kan vända sig för att få stöd och hjälp. Det kan handla om svenska lagar och regler, marknadsföring, företagarnätverk eller ekonomi.

Dessutom kan man få hjälp av en mentor och möjlighet att planera sitt företag på sitt eget språk. Rådgivningen erbjuder hjälp på runt tio språk, bland annat franska, persiska, arabiska och serbokroatiska. 

– Vi bedriver ingen svenskundervisning men hjälper till i startfasen genom att kontakta myndigheter och lösa problem.

Rådgivningen är viktig, menar han. 

– Det handlar i viss mån om att känna sig fri, att förverkliga en dröm och känna att man har ett mål i livet, säger Tony Abi-Khalil.