Västra götaland

Lex Sarah-anmälningarna ökar

Antalet Lex Sarah-anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen ökar i Västra götaland. Efter att i flera år ha legat på ungefär samma nivå ökade antalet anmälningar under förra året med 42 procent jämfört med året innan - från 146 till 208.

Ingemar Sunnerdahl på länsstyrelsen tror att ökningen kan bero på att brister i äldreomsorgen får stor uppmärksamhet i media, i kombination med kommunernas insatser för att informera sin personal om lagens krav.

Han tror inte att ökning beror på att äldreomsorgen försämrats.