Skövde

Lediga akutsjuksköterskor rings in

När väntrummen på akuten på Kärnsjukhuset blir överfulla beordras lediga sjuksköterskor tillbaka till jobbet. Under sommarmånaderna är det inte ovanligt att den befintliga personalstyrkan inte räcker till.

– Det är en tuff arbetssituation. När man är ledig så vill man helst vara det. Det behövs för att man ska hinna återhämta sig inför nästa arbetspass, säger Marianne Svensson, sjuksköterska på akuten.

Sommarmånaderna innebär mycket arbete för personalstyrkan på akuten på Kärnsjukhuset i Skövde. Den främsta anledningen är att fler människor är i rörelse utomhus, men också semestrar.  

– Beordring är ju det yttersta för att få verksamheten att fungera på ett säkert sätt, säger Elisabeth Hellström, verksamhetschef för akutmottagningen.  

I sommar har ledig personal redan fått ringas in vid ett tillfälle. Mycket talar för att det kommer att ske fler gånger: 

– Det beror på hur många patienter vi har och hur flödet är, men vi har ju oftast väldigt mycket att göra på akutmottagningen.