LIDKÖPING

Golfklubb hotas av vräkning

Golfklubben Läckö Golf AB på Kållandsö utanför Lidköping stäms inför Lidköpings tingsrätt av fastighetsägarna till golfbanan.
Orsaken är enligt fastighetsägarna att klubben inte utrymt vissa lokaler så att hantverkare kunde utföra arbeten.
Fastighetsägarna vill nu vräka golfklubben.

För två år sedan flyttade Läckö Golf in i sina hyrda lokaler på golfbanan på Kållandsö, där receptionen och en restaurang finns.

Enligt stämningsansökan från tingsrätten var golfklubben då medveten om att lokalerna inte var färdiga eller slutbesiktigade.

När de nya fastighetsägarna Marie och Thomas Pilhagen köpte Tranebergs Säteri 2008, där golfbanan ligger, inspekterades lokalerna tillsammans med byggbolaget PEAB.

Då upptäcktes att hela byggnaden riskerar att rasa, att byggnaden läcker in vatten och är drabbad av mögel.
Någon fungerande ventilation finns inte heller.

Byggbolaget ansåg att bristerna var allvarliga och måste åtgärdas omedelbart.
Till samma slutsats kom också Lidköpings kommun vid sin inspektion.

Men trots detta har Läckö golfklubb inte utrymt byggnaden så att hantverkarna kunnat komma in och reparera felen.
Klubben avvisar påståendet om att man skulle ha hindrat reparationsarbetet.

- Tvärtom så ser vi att det är allvarliga problem med byggnaden, och att det åtgärdas ser ju vi som viktigt, säger Peter Wilhelmsson på Läckö Golf AB

Nu vill fastighetsägaren att tingsrätten fattar beslut om att klubben, som har cirka 340 medlemmar ska avhysas från golfbanan.

Men Peter Wilhelmsson är inte särskilt orolig för att klubben ska bli hemlös. Han säger att det inte blir tal om någon vräkning.

- Om det skulle bli tingssak av det här så ser jag det inte som någon stor fara att vi skulle bli avhysta från våra lokaler. Det bedömer jag som väldigt låg sannolikhet. Det betyder att vi driver vår verksamhet precis som vi gör nu.