Skaraborg

Varnar för hemmafix med elen

Den senaste tiden har flera familjer blivit hemlösa och byggnader blivit förstörda av bränder som orsakats av dåliga armaturer och felaktiga installationer.

Larmet kommer från Länsförsäkringar Skaraborg, som ser ett tydligt mönster med allt fler bränder som orsakats av elfel.

- De största farorna är inkompetenta hemmafixare och dåligt material, säger Mats Andersson, elexpert på försäkringsbolaget.

Mats Andersson åker runt i Skaraborg och besiktigar elinstallationer. Det är påfallande ofta som han upptäcker stora brister i folks hem och ladugårdar.

En annan vanlig orsak till bränder är att folk velat spara några kronor och köpt lysrörsarmaturer inte klarar värme utan fattar eld och smälter:

Mats Andersson konstaterar att det skulle bli väsenligt färre bränder i Skaraborg om folk utan elkunskap anlitade elinstallatörer. Att leta efter märkningen är också viktigt. Det är ett stort R eller F i en triangel som man ska leta efter.