Skaraborg

Plockningspatruller kämpar mot ogräset

Ogräset flyghavre är ett stort problem för bönderna. Det sprider sig lätt, och tar näring från grödan, vilket leder till sämre skörd.

Räddningen kan vara plockningspatrullen.

Hushållningssällskapet ordnar just nu så kallade plockningspatruller som för hand rensar bort flyghavren.

- Det är ganska lätt och se, de växer oftast lite högre upp än de andra grödorna, säger Matilda Svensson som är patrulledare för en sådan grupp. 

Matilda Svensson stoppar ner flyghavren i vita plastsäckar och knyter ihop. Tillsammans med fyra andra ungdomar rensar hon idag ett fält i Emtunga utanför Vara från ogräset. Det är Hushållningssällskapet som ordnar plockningen och patrullen har just tagit lunch.

Eftersom det är svårt att se flyghavren innan den har gått i ax är det problematiskt att använda bekämpningsmedel över ett helt område. Dessutom får man inte bespruta om man odlar utsäde, å det är därför ogräset rensas för hand.

- Problemet är att flyghavren tar de andra grödornas näring och är svår att bekämpa, säger Monica Didriksson, flyghavreansvarig i LRF Skaraborg.