Mariestad

Restaurang stäms för lönemiss

Hotell- och Restaurangfacket går nu till Arbetsdomstolen och stämmer Mariestads Nöjespalats Aktiebolag med krav på att två anställda ska få ut sina löner.

Det handlar om två av Hotell- och Restaurangfackets medlemmar, en kock och en servitör, som enligt stämningsansökan inte fått ut sina löner för tiden 15 januari - 14 april i år. Totalt rör det sig om nästan 110 000 kronor.

I mitten av april bytte Mariestads Nöjespalats aktieägare och under större delen av april hölls restaurangen stängd och de anställda var utestängda från sina arbetsplatser.

Vid ett personalmöte med den nye aktieägaren bad de båda anställda att få ut sina löner för den aktuella perioden och fick då till svar att lönerna redan av utbetalade av den förre aktieägaren, som i sin tur hävdade att de underskrivna timrapporterna var kvitto på detta.

Enligt de båda anställda har de inte skrivit under några papper och de polisanmälde därför den förre aktieägaren för bedrägeri och urkundsförfalskning.

En förhandling mellan parterna i mitten av maj avslutades i oenighet och eftersom Mariestads Nöjespalats inte väckte talan enligt Medbestämmandelagen och inte heller betalade de krävda lönerna, krävs företaget också på ett skadestånd på 10 000 kronor.