Skaraborg

Fortsatt ökning av klamydia

Klamydia fortsätter att öka i Skaraborg. Under första halvåret i år var det 50 fler fall än samma period förra året. Men smittskyddsläkaren Peter Nolskog på Kärnsjukhuset i Skövde ser ändå positivt på läget. Han säger att ökningen visar att informationskampanjerna har haft effekt.

År 2006 sjönk siffran för klamydiafall i Skaraborg med 50 fall, men sedan visade testerna under 2007 på en ökning. Och nu har det fortsatt uppåt under första halvåret i år. ¨

De flesta fallen finns i allt yngre åldersgrupper - för tjejer är det gruppen 14 till 19-åringar som toppar statistiken. För killar är det 20 till 24-åringarna.

Pia Gustavsson, som är samordnare för ungdomsmottagningarna i Skaraborg, är inte nöjd med trenden och hoppas att allt fler, både killar och tjejer, låter testa sig.