Skaraborg

Tre av fyra kör för fort

Tre av fyra chaufförer kör för fort i Skaraborg.
Vägverket i Mariestad har mätt tunga fordons hastighet och kommit fram till att 75 procent av bussarna, lastbilar och långtradarna överträder hastighetsgränserna.

Mätningarna utfördes under våren.
Vägverket mätte hastigheterna på både 70- och 90-vägar och fann ingen större skillnad: oavsett hastighet sprängde 75 procent hastighetsgränsen. 

Det handlar dock inte om några stora hastighetsöverträdelser. Enligt Vägverket var det bara en av fem som körde mer än fyra km/h för fort.