Regionen tar upp kampen mot fetman

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett handlingsprogram mot övervikt och fetma.
Syftet är att vända den kraftiga utvecklingen av övervikt och fetma hos både barn och vuxna.

Regionens handlingsprogram innehåller behandlingar och förebyggande insatser för att minska övervikt och riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal, tjänstemän, politiker och kommunal skolhälsovård, men även företagshälsovård, patientorganisationer och idrottsföreningar.

Fetma håller på att bli ett stort folkhälsoproblem.
Sedan 1980 har barnfetman femfaldigats och hos vuxna har fetman dubblerats.

Inom många kommuner i Västra Götaland lider så många som var femte medborgare av fetma.