Utväg trött på lovord - föredrar pengar

Samverkansorganet för kvinnofrid ”Utväg Skaraborg” har nu premiäröppnat sina nya lokaler i Skövde.
Men trots firande så dras Utväg med en ständig oro för sin ekonomi.
Skaraborgs kommunpolitiker måste engagera sig mer och skjuta till pengar till en nödvändig verksamhet, menar Carina Ohlsson, ordförande för Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.

Carina Ohlsson är trött på politikernas fina ord och beröm, nu vill hon se pengar till verksamheten för kvinnofrid, så att en mer långsiktig planering blir möjlig.

- Det räcker inte med politisk retorik, man kan inte säga ”åh, vilken bra verksamhet” och sedan när man går till beslutsborden så anslår man inga pengar.

En rapport från Kommunalförbundet föreslår en utökning av Utvägs verksamhet. Just nu är rappporten ute på remiss hos Skaraborgs kommuner, och svaren ska vara inne den 1 oktober.

Carina Ohlsson tror att fler samarbetspartners skulle göra Utväg starkare, bland annat vill hon se ett utvecklat samarbete med barnhälsovården så att förebyggande arbete kan göras tidigt i familjerna.
Men för att det ska bli verklighet behövs mer pengar i form av bidrag från berörda kommuner.

Mai-Britt Zederfeldt som jobbat många år som socialarbetare och nu själv är politiskt aktiv i Skövde, tror att beslutsfattarna helt enkelt har för lite kunskap om hur kvinnors liv slås i spillror i en våldsam relation.

- Som politiker tror jag inte att man ser problemet och hur stort det är. Jag tror inte att man vet eller tänker så mycket på det. Man hör att det finns kvinnomisshandel, men man ser inte så allvarligt på det.