Brister i elevintegritet på Västerhöjdsgymnasiet

På Västerhöjdsgymnasiet i Skövde finns det brister i hur känsliga uppgifter om elever hanteras på internet, det konstaterar Datainspektionen efter en tillsyn på skolan. 

Datainspektionen har granskat hur personuppgifter hanteras i it-systemen på 15 skolor runt om i landet, bland annat Västerhöjdsgymnasiet i Skövde.

- Man registrerade känsliga personuppgifter, alltså uppgifter om elevers hälsa, utan att invänta samtycke eller godkännande från eleven eller föräldern, säger Patrik Sundström, jurist på Datainspektionen.

Lagen är tydlig på den punkten, berättar han. Om man för skoladministrativa syften vill registrera uppgifter om en elev måste först eleven eller föräldern godkänna detta.

Hittills har det fattats beslut i sju av de 15 ärendena, och på samtliga de skolorna finns det allvarliga brister, bekräftar Patrik Sundström.
Datainspektionen har nu tagit fram en checklista för att rätta till problemen.

På Västerhöjdsgymmnasiet registreras bland annat elevers sjukfrånvaro.

Ett allmänt problem som också gäller för  Västerhöjdsgymnasiet, är att obehöriga personer kan få tillgång till uppgifter som de inte har rätt att se, säger Patrik Sundström.

Utbildningsnämndens ordförande i Skövde, Ann-Katrin Jönsson, säger till Radio Skaraborg att hon tycker att det är bra att Datainspektionen utvärderar systemet, och att kommunen ska försöka förbättra de brister som inspektionen upptäcker.