Stopp för hyrläkare ger längre väntetider

Beslutet att halvera antalet hyrläkare från bemanningsföretag inom primärvården i Västra Götaland ställer till med problem. I Skaraborg kan det innebära att väntetiderna för att träffa en läkare blir längre och att personalen får mer att göra.
Det är regionsstyrelsen i Västra Götaland som bestämt att användningen av hyrläkare från bemanningsföretag måste halveras före årsskiftet. I Skaraborg har antalet hyrläkare minskat successivt. Vid årsskiftet fanns det runt 20 hyrläkare. I dagsläget jobbar runt 15 läkare från bemanningsföretag på Skaraborgs vårdcentraler, och målet är att siffran ska stanna på 10 vid det kommande årsskiftet. Det är framför allt vårdcentralerna i Tidaholm, Mariestad, Falköping och Lidköping som har behov av läkare från bemanningsföretag. Hittar inte vårdcentralerna ersättare för hyrläkarna så får de anställda läkarna alltså mer att göra, samtidigt som tillgängligheten för patienterna blir sämre.