Soldater från Karlsborg åker på farligt uppdrag

Ett svenskt elitförband från K3 i Karlsborg flyger i början av juli till Kongo Kinshasa i Afrika. Uppgiften är att ska säkra ett område i nordöstra Kongo tills dess att FN-styrkor kan ta över i höst. Detta har beskrivits som det farligaste uppdraget för svenska soldater sedan Kongokrisen i början av 1960-talet.
Generallöjtnant Johan Kihl är chef för styrkan, och han tror att risken för att soldaterna kommer att hamna i strid är stor. - Det är värt den risken när vi ska förhindra folkmord, säger han. - Eftersom det råder anarki i landet är gruppens soldater att säkra bland annat en flygplats. Den svenska elitstyrkan kallas Särskilda skyddsgruppen. Den består av cirka 70 man som är antingen yrkessoldater eller reservofficerare, och som därför kan sättas in med kort varsel. Styrkan har K3 i Karlsborg som utbildningsbas och har tidigare tjänstgjort i Kosovo och i Afghanistan efter kriget mot Talibanregimen. Men då har elitstyrkans huvuduppgift varit underrättelseverksamhet och spaning. I Kongo Kinshasa riskerar de däremot att hamna i strid, bland annat mot barnsoldater. - Ja, de utgör ett hot mot civilbefolkningen. Därför kan de tvingas öppna eld mot den typen av styrkor. - Den som bär vapen är soldat, säger generallöjtnant Johan Kihl.