Byggprojekt från Skaraborg uppmärksammade

Tre byggprojekt i Skaraborg finns med i en utställning om ny arkitektur i Västra Götaland. Utställningen öppnades igår på Stadsmuseet i Göteborg. De tre projekten är det nya konserthuset i Vara, Högskolan i Skövde samt det nya bostadsområdet Gamla skolan i Skövde. Den här utställningen pågår till den sista augusti.