Ohälsan hög bland västsvenska kvinnor

Kvinnor i Västsverige har en sämre arbetsmiljö än kvinnor, och män, i resten av landet. Det här leder bland annat till att antalet förtidspensioneringar ökar, det konstaterar LO i en rapport om ohälsan i Västsverige. Och allra störst är ökningen i Skaraborg.
Antalet förtidspensioneringar ökar i hela Västsverige. I december var 81 000 personer förtidspensionerade i Västra Götaland. En ökning med nästan nio procent. LO varnar nu för att över 100 000 personer kommer att vara förtidspensionerade i Västra Götaland och Halland i december i år, om utvecklingen fortsätter i samma takt. I Skaraborg är utvecklingen ännu mer dyster. Här är ökningen drygt 12 procent, och om man tittar på varje kommun för sig så utmärker sig Vara. Vara kommun har regionens största ökning av antalet förtidspensionerade med hela 20 procent. De främsta anledningarna till att människor får förtidspension är stressrelaterade besvär och olika former av förslitningsskador. Det är betydligt fler kvinnor än män, som förtidspensioneras. Av totalt 12 000 i Västra Götaland förra året var 7 000 kvinnor. LO skriver också i sin rapport att ohälsan är klassbunden. Arbetare mår statistiskt sämre än andra grupper på arbetsmarknaden och allra sämst mår de kommunalanställda kvinnorna.