Äldreboende i Längjum läggs ner

Gudmundsgården i Längjum och Lingonet i Vedum kommer att läggas ner. Socialnämnden i Vara har tidigare i år beslutat att 35 platser inom äldreomsorgen ska bort, och nu har politikerna bestämt hur denna minskning ska ske. Det blir alltså Gudmundsgården och Lingonet som redan till våren kommer att stängas. Personalen på dessa äldreboenden kommer att erbjudas andra jobb coh ingen kommer att sägas upp.