Krisgrupp ska rädda fiskbeståndet i Vättern

Det minskande fiskbeståndet i Vättern leder till att Fiskeriverket i Göteborg bildar en krisgrupp för att komma till rätta med problemen. Alla fiskare i sjön måste nu minska sina fångster.
Det är framförallt rödingbeståndet i Vättern, som sjunkit oroande mycket. I krisgruppen kommer representanter för Fiskeriverket, yrkesfiskarna och Länsstyrelserna runt sjön att ingå. Enligt Anton Halldén på Länsstyrelsen i Jönköping är det inte bara yrkesfiskarna som kommer att tvingas förändra sitt fiske för att rädda fiskebeståndet i Vättern. Även fritidsfisket måste regleras hårdare.