Brunnsvatten i Mariestad får anmärkning

70 procent av vattenproverna från egna brunnar i Mariestads kommun klassas som tjänligt med anmärkning. Bara 20 procent av brunnsinnehavarna har tjänligt vatten. Det visar resultatet av en kampanj, som miljökontoret i Mariestad genomfört.
Kommunen har erbjudit de som vill att ta gratis vattenprover från sina egna brunnar. Tio procent av proverna visar på att vattnet är otjänligt att använda. 70 procent av proverna är tjänliga med anmärkning. Det som gör att värdena blir dåliga är att brunnarna ofta är gamla och otäta. Det innebär att halten av de ämnen som ger utslag i mätningen ökar. Det rör sig om ämnen som radon, nitrat och nitrit. Nitrit kan vid högre halter tas upp i blodet och blockera syreupptagningen. Det är särskilt barn under ett år, som kan råka ut för detta och med kvävningssymptom som följd. Men då krävs att halterna är fem gång så höga som de nivåer som mäts upp i kampanjen.