Adlige Peter i Tibro mister sina privilegier

I dag försvinner adelns sista privilegier och adelklassen blir en ideell förening som vilken som helst. - Det är logiskt i dagens samhälle att adeln inte har några särskilda privilegier jämfört med andra människor, säger adlige Peter von Essen på Årebergs gård utanför Tibro.
I adliga släkten von Essen ingår över hundra personer. Från och med i dag skiljs adeln från staten, och därmed förlorar Peter von Essen och de andra de privilegier adeln haft. Fast i dag har privilegierna ingen egentlig betydelse, eftersom de förmåner adeln haft omfattar alla medborgare. Adeln har exempelvis rätt att bedriva handel på landsbygden, en rättighet som alla medborgare har i dag. - För mig betyder adligheten egentligen ingenting, utom att jag har en identitet och släkttillhörighet som jag kan spåra rätt långt tillbaka i tiden, säger Peter von Essen.