Svarta lådan ger svar om helikopterkrasch

Statens Haverikommission har goda chanser att kunna fastställa vad som orskade helikopterhaveriet i Bottensjön utanför Karlsborg i slutet på mars. Det fanns avancerad mätutrustning i helikoptern, som registrerade allt som hände, och det kommer förmodligen att kunna ge svar på olycksorsaken.
Det är tack vare en så kallad svart låda, som registrerade alla helikopterns rörelser, som Statens haverikommission har kunnat skapa sig en klar bild av olyckan, där en person omkom. Det fanns även en bandspelare i cockpit som spelade in all kommunikation. Nu har dessa uppgifter analyserats och ska nu redovisas för besättningen och ögonvitten. Detta för se om deras erfarenhet av olyckan stämmer överens med den insamlade datafaktan. Carl Hellström, utredare vid Haverikommissionen, värderar chanserna att komma fram till olycksorsaken som mycket stora. Rapporten om haveriet väntas i september.