Kraftigt höjda sopavgifter i Töreboda

Det kan bli kraftigt höjda avgifter för att hämta sopor i Töreboda kommun. De flesta hushåll kan tvingas betala uppemot 50 procent mer för sophämtningen på grund av att soporna i framtiden måste köras till Norrköping för att eldas upp.
Från och med oktober är det inte längre tillåtet att slänga brännbart avfall på soptippen i Töreboda. Istället ska soporna köras till värmeverket i Norrköping för förbränning, vilket leder till ökade kostnader för kommunen. De kostnaderna slår igenom på hushållens sopavgifter. Det skriver Mariestadstidningen. Ännu så länge är det bara ett förslag, att sophämtningen ska bli 48 procent dyrare på grund av körningarna till Norrköping. Kommunfullmäktige i Töreboda tar beslut i sopfrågan den 22 september.