Boverket vill satsa på vindkraft i Vänern

Statliga Boverket anser att det är lämpligt att bygga vindkraftverk på flera platser i Sveriges största sjö, Vänern.
I en rapport förordar Boverket, att vindkraftverk byggs ute i vattnet, både längs kusterna och i Vänern. Men det finns krav på de platser där kraftverken ska placeras: - miljön får inte vara värdefull för andra intressen, som till exempel friluftslivet eller fisket - de ska ligga utom synhåll från annan bebyggelse. Bakgrunden till dagens vindkraftsrapport är att andelen energi från vindkraft ska ökas fram till år 2015.