Kraftig ökning av psykiska ohälsa bland asylbarn

Antalet flyktingbarn som söker psykiatrisk vård i Mariestad, har i år ökat med nästan 50 % jämfört med i fjol. Ansvariga läkare anser att de långa väntetiderna på asylbesked gör att många barn mår dåligt.
Av alla barn och ungdomar som söker psykiatrisk vård i Mariestad är 40 % asylsökande. Tittar man tillbaka på förra årets första hälft och jämför med i år ,så ser man att antalet asylsökande barn och ungdomar som sökt psykiatrisk hjälp har ökat med nästan 50%. - Barnen lider av sömnsvårigeheter, kissar på sig på nätterna, slutar leka och blir inåtvända, säger Britt- Louise Bokvist, chef för de psykiatriska öppenmottagningarna för barn och ungdomar i Skaraborg. Förutom att barnen ofta har traumatiska upplevelser bakom sig från sina hemländer, så mår de dåligt av den långa väntetiden på asylbesked. Vissa av familjerna som Britt-Louise Bokvist träffar får vänta i flera år på ett besked om de ska få stanna eller bli utvisade.