Hemsida på internet ska varna för rovdjur

Lammproducenterna i Sverige ska starta en egen hemsida på internet, som ska varna för rovdjur. På hemsidan VargObs ska samtliga djurägare kunna rapportera in sina observationer på bland annat varg.
Trots att både bland annat länsstyrelserna och Naturvårdsverket har information om hur rovdjuren förflyttar sig, är det svårt för djurägarna att få tillgång till informationen - ett skäl till det kan vara rädsla för tjuvskyttar.