Flest icke godkända elever i Töreboda

Skillnaderna är stora mellan kommunerna när det gäller gymnasiebehörigheten. Det visar en kartläggning som Radio Skaraborg har gjort. Nästan var femte niondeklassare i Töreboda saknar allmän behörighet till gymnasiet.
När sommarlovet började för några veckor sen så var det många avgångselever som redan visste vad de ska göra i höst. Men långt ifrån alla kom in på det gymnasieprogram de valt. Drygt 300 niondeklassare runtom i Skaraborg gick på sommarlov med ofullständiga betyg, där de saknar godkänt betyg i något av kärnämnena- matematik, svenska och engelska. Utan godkänt i de ämnena så kan man inte gå vidare till gymnasiet, utan måste läsa upp betygen först. I snitt är det drygt 9% av avgångseleverna i Skaraborg som saknar behörighet till gymnasieskolan i höst, det visar en granskning som Radio Skaraborg har gjort. Men hur stor andel av eleverna som inte blir godkända skiljer sig mycket åt mellan kommunerna. I några kommuner har nästan alla elever klarat sig: i Grästorp är bara 2% av eleverna är obehöriga till gymnasiet. Störst andel obehöriga elever har Töreboda kommun där 18% av eleverna saknar betyg i något av kärnämnena.