Arbete mot droger bland ungdomar ger effekt

Ungdomar i Tibro och Karlsborg snusar och röker mindre än vad ungdomar i övriga Sverige gör. Det visar en undersökning som genomförts bland kommunernas högstadie- och gymnasielever. Även narkotikaanvändandet är lägre i Tibro och Karlsborg än i hela landet.
Elisabet Olsson, som är chef för individ- och familjeomsorgen i Tibro, tror att de positiva siffrorna beror på kommunens sätt att arbeta med drogfrågan. Istället för att ha temporära informationsdagar så får skoleleverna i Karlsborg och Tibro åka på klassresor och lära sig om riskerna med tobak och narkotika. De båda kommunerna har också infört ett antisnus-och antirökkort vilket innebär att eleverna kan vinna priser på sitt kort om de håller sig från prilla och bloss. Det är två av anledningarna till att statistiken blivit så positiv enligt Elisabet Olsson, som tillägger att man inte alltid kan lita på alla siffror. - Visst är vi medvetna om att det finns ett mörkertal, säger hon. Vi vet till exempel att det är ett större antal som har provat narkotika än vad vi känner till.