Lagerbyggnad förstörd vid brand i Lidköping

En lagerbyggnad i Lidköping totalförstördes vid en brand i natt.
Elden spred sig till ett intilliggande skogsparti, men här lyckades Räddningstjänsten släcka ganska snabbt. Det är inte känt vad som fanns i lagerbyggnaden, eller hur stora värden som gick till spillo vid branden.