Markägarna vann striden om sjön Östen

Det blir ingen höjning av fågelsjön Östen mellan Mariestad och Skövde. Miljööverdomstolen har nu avgjort den segslitna frågan till markägarnas fördel.
Kammarkollegiet ville återställa sjön Östen till det tillstånd som rått tidigare genom att höja vattenståndet. Markägarna runt sjön har avvisat den lösningen, och de fick medhåll av Miljödomstolen, som avslog en framställan från Kammarkollegiet. Ärendet överklagades till Miljööverdomstolen, och även här får markägarna rätt. Det uppger Skaraborgs Allehanda (SLA). Enligt SLA kan staten återkomma med en ny ansökan, där Naturvårdsverket övertar ansvaret för skötseln av sjön på samma sätt som vid Hornborgasjön.