Skärgården i norra Vättern blir ekopark

Skärgården i norra Vättern blir en så kallad ekopark från och med nästa sommar. En inventering av de olika öarna pågår för att ta reda på vilka naturvärden som finns.
Kärnan i ekoparken kommer att bli Stora och Lilla Aspön och Lilla Röknen, men även strandområden på båda sidor Vättern kommer att ingå i parken. Det skriver Östgöta-Correspondenten. Området ägs av statliga skogsbolaget Sveaskog. När området blir en ekopark kommer ekologiska hänsyn att styra driften istället för ekonomiska krav.