Vårgårdaföretag i konkurs - 140 anställda berörs

Flexihus i Vårgårda har försatts i konkurs. Ett 100-tal arbetare och 30-40 tjänstemän berörs vid fabriken i Vårgårda, som bygger studentbostäder.
Företaget tillverkar skolmoduler och studentbostäder vid sina två fabriker i Vårgårda och Kristinehamn. Vårgårdaföretaget, som konkursen enbart gäller, har vuxit kraftigt senaste åren, och har haft svåra ekonomiska problem under våren. Företaget har haft svårigheter att betala de anställdas löner. En rekonstruktion har inte kunnat rädda företaget. På egen begäran försattes företaget i Vårgårda i konkurs i går vid Alingsås tingsrätt. En konkursförvaltare har nu kopplats in, och både företagsledningen och facket är optimistiska vad gäller företagets fortlevnad.