Omfattande provfiske av kräftor i Vättern

Landets mest omfattande provfiske av kräftor kommer att genomföras i Vättern. Kräftfisket har fått stor betydelse för både yrkes- och fritidsfiskarna. Därför vill länsstyrelserna runt sjön ta reda på hur mycket fiske sjön tål, och hur kräftorna påverkar fiskbestånden.
Signalkräftor planterades ut i Alsen i norra Vättern första gången 1969. Det har resulterat i att Vättern i dag har en mycket riklig tillgång på kräftor. Kräftorna står i dag för mer än hälften av yrkesfiskarnas inkomster. Förra året fångade de cirka 29 ton kräftor i Vättern. Kräftorna har också fått stor betydelse för fritidsfisket. Syftet med provfisket är också att studera om de stora bestånden av kräftor påverkar fiskbestånden av till exempel röding, öring och sik. Provfisket kommer att börja i slutet av den här månaden.