Förorenad industrimark i Nossebro måste saneras

Marken till en gammal industritomt i Nossebro på Varaslätten är förorenad med bland annat tungmetallen zink. Länsstyrelsen vill att före detta ägaren tar sitt ansvar och sanerar området.
Det är en gammal förzinkningsanläggning, som har läckt ut zink i marken. Läckaget har skett från 60-talet och fram till mitten av 90-talet. Zink är en tungmetall, men den är inte lika giftig som till exempel arsenik eller kadmium. Metallen förorenar nu grundvattnet och höga halter har hittats i filtren till kommunens reningsverk. Eftersom det rör sig om ett industriområde är inte kraven på högsta gränsvärden samma som på ett bostadsområde. Men trots det som är halterna av zink upp till 15 gånger så höga som Naturvårdsverkets rekommenderade gränsvärde.