Över hälften av poliserna funderar på att sluta

Över hälften av landets poliser har det senaste året funderat på att sluta sitt yrke. Det visar en stor arbetsmiljöundersökning, som Polisförbundet gjort. Huvudskyddsombud Anders Carlsson på Polisen i Västra Götaland säger att orsaken är färre poliser och mycket övertid.
Arbetsmiljön har försämrats väsentligt sedan en liknande undersökning genomfördes 1997. Antalet övertidstimmar har ökat markant. Stressen har också ökat liksom hoten och våldet mot poliserna. - Det allvarliga är att även polisernas familjer har blivit indragna i våldshoten, säger Anders Carlsson. Han säger också att det nu finns betydligt färre poliser än för sex år sedan, och att denna utveckling måste vändas. - Man ska kunna gå till jobbet och känna glädje. I dag känner många olust, säger Anders Carlsson.