Veterinärkritik: Konvex riskerar smittspridning

Efter salmonellautbrottet i Östergötland är kadaveranläggningen Konvex i Stenstorp utanför Skövde så överbelastad av döda djur, att det finns risker för smittspridning från anläggningen. Den varningen kommer från veterinär Lars Brattberg. - Förhållandena är såna att det finns ett betydande riskmoment, säger Lars Brattberg.
Lars Brattberg gjorde en inspektion i Stenstorp i måndags. I ett brev till Jordbruksverket anmärker han bland annat på att ankomsthallen var överfull. Minst 150 ton kadaver från salmonellasmittade svin från gårdar i Östergötland låg staplade direkt på golvet. Enligt veterinären är förhållandena så dåliga, att det måste vara svårt att hålla anläggningen decinficerad. - Skulle vi få in en väldigt svår smitta bland djuren som svinpest och mul- och klövsjuka skulle konsekvenserna bli mycket beklagliga, säger Lars Brattberg. Han anser att det finns risk för en allvarlig smittspridning via transporter över hela landet. - Det skulle i så fall bli stora nationalekonomiska konsekvenser.