Risk för allvarliga utsläpp från industrier i Hjo

Bristen på miljöinspektörer gör att Hjo kommun inte hinner med tillsynen på ortens 70-tal industrier. Det ökar riskerna för allvarliga utsläpp i Vättern eller att boende drabbas av farliga kemikalier. - Det är allvarligt att vi inte hinner med, säger miljöinspektör Christer Hagman i Hjo kommun.
Länsstyrelsen besökte förra året Hjo kommun, och då påtalades bland annat att för få miljötillsyner görs på industrierna. Orsaken är bristen på miljöinspektörer. Enligt Miljöbalken är kommunen skyldig att göra inspektioner, men det sägs ingenting om hur ofta eller hur de ska gå till. Bristen på inspektioner ökar risken för att exempelvis spillolja läcker ut i dagvattnet genom golvbrunnar. Oljan kan slå ut reningen i reningsverket så att avloppsvatten läcker ut i Vättern. Risken ökar också för utsläpp av kemikalier och rökgaser, som kan drabba boende i Hjo. - Vi skulle behöva anställa åtminstone en inspektör till, säger Christer Hagman.