Fler besparingar inom sjukvården

De kraftiga besparingar som det beslutats om för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är antagligen bara början. Ytterligare beslut om besparingar måste till tämligen snart för att skapa en mer långsiktig och hållbar utveckling för regionsjukvården. Det skriver regionens revisorer i sin halvårsrapport. Revisorerna ger politikerna beröm för att de visat handlingskraft genom de beslut som fattats, men dessa besparingar är inte tillräckliga utan det kommer att krävas fler obekväma sparbeslut när det gäller regionsjukvården, enligt rapporten från revisorerna.