SKÖVDE

Medborgarförslag om it-hjälp ratas

Omvårdnadsnämnden i Skövde kommun avslår ett medborgarförslag som handlar om att personer över 65 år borde få hjälp och stöd att använda datorer och internet i vardagen.

Valter Brännberg, pensionär och Skövdebo, skrev i sitt förslag till kommunen att äldre kommuninvånare kan behöva extra hjälp och stöd för att använda internet och söka efter information, aktiviteter och service.

Denna it-hjälp skulle kunna ges av den Fixar-Malte som redan i dag bistår äldre med vissa sysslor i hemmet, föreslog han.

Men omvårdnadsnämnden avslår förslaget och menar att ett erbjudande om it-stöd till personer över 65 år skulle särbehandla kommuninvånare, eftersom även yngre kan ha svårt att förstå och använda en dator, skriver Skaraborgs Allehanda.